Menu

زنگ خطر برای کمپانی های اوبر،‌لیفت و مشابه در ایالت کالیفرنیا

0 Comments


زنگ خطر برای کمپانی های اوبر،‌لیفت و مشابه در ایالت کالیفرنیا رای دادگاه عالی کالیفرنیا در هفته گذشته چه خطری

تمامی شعبه های استارباکس برای روز می 29 بسته میشود

0 Comments


در واکنش به رفتار تبعیض آمیز یک کـارمنـد; هـزاران شعبـه استـاربـاکـس بـرای شـرکـت در کـلاس بستـه مـی‌شـود Starbucks to Close

رهائی از مشکلات کردیت درآمریکا – داشتن کردیت خوب در آمریکا چه مزایایی دارد؟

0 Comments


با سلام و درود بر شما عزیزان صدف امیدی هستم از کمپانی Advanced Credit Therapy کارشناس و مشاوره ارشد درامورکردیتی

سالی نو، مسیری نو

0 Comments


آمریکا کشور فرصت ها و رسیدن به اهداف میباشد. با رسیدن سال نو هر یک از ما به دنبال یافتن

سه قسمت شدن کالیفرنیا به رای گذاشته می‌شود؟

0 Comments


آیا باید پرجمعیت‌ترین ایالت کشور به 3 ایالت جداگانه تقسیم شود؟ ممکن است رای‌دهندگان کالیفرنیا بتوانند در پاییز امسال، در