Menu
0 Comments

داشتن چه مقدار بدهی در آمریکا ، بسیار زیاد است؟

داشتن چه مقدار بدهی در آمریکا ، بسیار زیاد  است؟

*********************************************************************************************

قرض گرفتن پول می تواند یک ابزار مالی مفید باشد کە در بالا بردن کردیت شما نیز کمک بسیاری خواهد کرد ، اما این را در نظر بگیرید کە این کار زمانی مفید خواهد بود کە بدهی های خود را درست و بە موقع پرداخت کنید . این کار می تواند اجازه رسیدن به اهداف مالی، از جمله رفتن به کالج وخرید یک خانه یا یک ماشین را به ما بدهد. همچنین این کار می تواند بسیار مناسب ومقرون به صرفه باشد که هزینه های مختلف را با نرخ پایین بهره کردیت کارت پرداخت کنیم. اما چه مقدار بدهی خیلی زیاد است؟

قبل از اینکه شما این مقاله را بخوانید، شما باید برای تجزیه وتحلیل همه بدهیهای خود با یک شرکت معتبر مشورت کنید.  ببینید چگونە با دیگران مقایسه میشوید و یک طرح اجرایی متناسب با شرایط خودتان و برای کمک به پرداخت بدهی ها و افزایش کردیت اسکورتان راه اندازی کنید.

 

کردیت کارت ها

اگر هر ماه دچار مشکل  minimum payment  در کردیت کارتهایتان هستید، این احتمال وجود دارد که شما فراتر از ظرفیتتان برای پرداخت به موقع بدهی، قرض گرفته اید.

مشاورە  از یک شرکت معتبرمشاور کردیت برای یک جلسه مشاوره رایگان گزینه خوبی برای شروع است.  یک مشاور کردیت بودجه شما را بررسی وتمامی راهها برای رهایی شما از بدهی ها با سود بالا را بررسی می کند. اگر احساس می کنید در حال غرق شدن بیش از حد در بدهی کردیت کارت هستید، مشاورە دربارە

 Debt Management Plan گزینه دیگری است که میتوانید در نظر بگیرید.

 

وام دانشجویی

نگرانی مشترک بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه، زیاد بودن بدهی وام دانشجویی میباشد.

براساس اطلاعات مربوط بە بدهی دانشجویی، از هر ده دانشجو، هفت نفر بدهی وام دانشجویی با میانگین 29,400 دلار دارند.

یافتن یک شغل خوب و پردرآمد سخت است، با این شرایط پرداخت وام دانشجویی میتواند یک مشکل چالش برانگیز باشد. استفاده از برنامه بازپرداخت برمبنای درآمد، برای وام های دانشجویی فدرال مثل Pay as You Earn   (پرداخت بدهی برمبنای میزان درآمد) ، راهی جهت پرداخت وام دانشجویی و افزایش کنترل بر آن میباشد.

 

وام مسکن

اگر بیش از حد برای یک وام مسکن مقروض شده اید ودر حال کشمکش برای پرداخت این وام هستید، قبل از اینکه در پرداخت اقساط خود عقب بیافتید، کمک خواستن از وام دهنده تان، یک ایده خوب میباشد. کمک گرفتن برای پرداخت بدهی در دسترس است اما باید آن را بخواهید.

 

وام های خودرو

اگر بدهی وام خودرو شما بیشتر ازارزش یک ماشین است، شما بیش از حد برای خرید خودرو خود را مقروض کرده اید و با پرداخت اقساط خودرو برای چند سال خود را تحت فشار قرار داده اید.

برای اجتناب از گرفتار نشدن بر روی وام خودرویی که بیشتر از ارزش ان خودرو است، پیش پرداخت را 20درصد (یا بیشتر) کرده وشرایط وام خودرو خود را به چهار سال یا کمتر محدود کنید.

عقب ماندن در پرداخت بدهیتان (هر نوع بدهی که باشد) می تواند به کردیت شما صدمه بزند. برای فهمیدن اینکه چگونه بدهی هایتان وتاریخ پرداخت آنها بر کردیت شما تاثیر گذار است، بررسی ونظارت رایگان کردیت ریپورت ها وکردیت اسکورتان در هر ماه بسیار اهمیت دارد.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *