Menu
0 Comments

زنگ خطر برای کمپانی های اوبر،‌لیفت و مشابه در ایالت کالیفرنیا

زنگ خطر برای کمپانی های اوبر،‌لیفت و مشابه در ایالت کالیفرنیا
رای دادگاه عالی کالیفرنیا در هفته گذشته چه خطری برای این کمپانی ها خواهد داشت

California’s top court makes it more difficult for employers to classify workers as independent contractors

دادگاه عالی کالیفرنیا در حکمی که روز ۳ شنبه هفته قبل صادر کرد قوانین کارفرما و کارمند را بسیار سخت تر و دشوارتر خواهد کرد. قوانین کالیفرنیا اجازه می دهد که کارفرما پیمانکار مستقل استخدام کند تا بسیاری از امور مربوط به کمپانی را انجام دهد. پیمانکار مستقل ‌وقتی برای کارفرما کار می کند به جای گرفتن حقوق ثابت، دستمزد دریافت می کند که این دستمزد شامل حقوق نمی شود و ایالت کالیفرنیا در این زمینه میلیاردها دلار در سال ضرر می کند. بطور مثال می توان اشاره کرد با تغییر قوانین ایالت کالیفرنیا تعریف پیمانکار مستقل تغییر خواهد کرد. می توان این موضوع را اینطوری مطرح نمود اگر برفرض شما دارای کمپانی هستید که فرد یا افرادی بطور منظم کارهای مختلف مانند تحویل کالا یا دلیوری کالا یا امور طراحی،‌دیزاین،‌اداری و هر کاری که در ارتباط با کنترل و گردندان امور شرکت نیاز است را انجام می دهند این اشخاص دیگر تحت عنوان پیمانکار مستقل محسوب نخواهد شد بلکه به عنوان کارمند با حقوق ثابت مطرح خواهند شد. پس برای روشن تر شدن مطلب میتوان بدین صورت بیان کرد که پیمان کار مستقل به کسی می گویند که کارهای متفرقه و کوچک که حالت سازمانی و منظم ندارد را انجام می دهد بطور مثال اگر شما نیاز به یک برق کار یا لوله کش دارید که فقط یکبار مراجعه می کند و کار را انجام می دهد و دستمزد را می گیرد بعنوان پیمانکار مستقل می گویند ولی اگر فردی برای کمپانی شما تحت هر عنوان و یا هر فعالیتی مواردی از قبیل دلیوری یا تحویل کالا را انجام می دهد این شخص یا اشخاص کارمند ثابت محسوب می شوند و باید طبق قوانین کالیفرنیا حقوق دریافت نمایند و در نهایت مشمول مالیات می شوند. تا تصویب این قانون بزرگ در واقع می توان گفت بازندگان اصلی شرکت های بزرگی مانند اوبر و لیفت خواهند بود که دیگر نمی توانند به رانندگان خود به عنوان پیمان کار مستقل دستمزد پرداخت نمایند بلکه باید به این رانندگان حقوق دهند و در نهایت این امر به معنی پرداخت پول جهت مالیات، سوشیال سکیوریتی و فدرال تکس می باشد که از حقوق کسر خواهد شد. طبق این قانون در صورت ثابت شدن این موضوع که شخص به طور منظم برای یک کمپانی در خارج از کمپانی و یا در منطقه یا خانه خود کار می کند و ۱٠۹۹ دریافت می کند جرم محسوب شده و می تواند هزاران دلار جریمه به کارفرمایان تعلق بگیرد.
هم وطنان عزیز لطفا به این موضوع بسیار حساس و قانونی که تعریف پیمان کار مستقل را کاملا عوض کرده است دقت کنید و قبل از هر کار با حساب دار و یا وکیل خود مشورت کنید.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *